Dedication of Life Soekarno

“Saja adalah manusia biasa.
Saja tidak sempurna.

Sebagai manusia biasa saja tidak luput dari kekurangan dan kesalahan.

Hanja kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada Tanah Air, kepada bangsa.

Itulah dedication of life-ku.

Djiwa pengabdian inilah jang mendjadi falsafah hidupku, dan menghikmati serta mendjadi bekal-hidup dalam seluruh gerak hidupku.

Tanpa djiwa pengabdian ini saja bukan apa-apa.

Akan tetapi dengan djiwa pengabdian ini, saja merasakan hidupku bahagia dan bermanfaat.”

 

Soekarno, 10 September 1966

 

JAKARTA NEWS

100,514 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Share Button

Opa Jappy

Rakyat Biasa