Dedication of Life Soekarno

Share Button

“Saja adalah manusia biasa.
Saja tidak sempurna.

Sebagai manusia biasa saja tidak luput dari kekurangan dan kesalahan.

Hanja kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada Tanah Air, kepada bangsa.

Itulah dedication of life-ku.

Djiwa pengabdian inilah jang mendjadi falsafah hidupku, dan menghikmati serta mendjadi bekal-hidup dalam seluruh gerak hidupku.

Tanpa djiwa pengabdian ini saja bukan apa-apa.

Akan tetapi dengan djiwa pengabdian ini, saja merasakan hidupku bahagia dan bermanfaat.”

 

Soekarno, 10 September 1966

 

JAKARTA NEWS

Share Button

Related posts:

Opa Jappy

Rakyat Biasa